fbpx

cenník ambulancia

základne klinické vyšetrenie 7 €
základné klinické vyšetrenie opakované 5 €
základné klinikcé vyšetrenie drobné zvieratá 3 €
špeciálne vyšetrenie 8 €
sonografické vyšetrenie 10 €
RTG vyšetrenie (plus 1) 20 € (5 €)
hematoligické vyšetrenie od 10 €
vyšetrenie moču 5 €
veterinárne potvrdenie o zdravotom stave 5 €
veterinárne poradenstvo/konzulácia 5 €
pohotovostný príplatok od 10 €
výjazd k pacientovi od 10 €
odber biologického materiálu 8 €
zápis do registra 3 €
čipovanie (čip + registrácia) 15 €
vystavenie pasu spoločneského zvieraťa 20 €
vakcinácia besnota (1 ročná) 10 €
vakcinácia pes infekčné choroby (DHPPi) 13 €
vakcinácia pes infekčné ochorenia (DHPPi+L) 15 €
kompletná vakcinácia ps (DHPPiL+R) 20€
vakcína pes lymská borelióza 20 €
vakcinácia pes kotercový kašeľ 20 €
vakcinácia pes herpes 35 €
vakcinácia mačka infekčné ochorenia (RCP) 15 €
kompletná vakcinácia mačka (RCP+R) 20 €
vakcinácia tetanus 15 €
vakcinácia králik (mor+myxomatóza) 8 €
strihanie pazúrikov 2 €
vybranie kliešťa 1 €
vytlačenie análnych žliaz 3 €
otitída - klinické vyšetrenie + ošetrenie 10 €
klistír 10 €
katerizácia 10 €
podanie lieku pre os 1 €
podanie lieku spot on 1 €
podanie lieku injekčne (s.c.) 1,50 €
podanie lieku injekčne (i.m.) 2 €
podanie lieku injekčne (i.v.) 4 €
kanylácia (úkon) 5 €
infúzia (úkon) 10 €
sedácia (úkon) 5 €
anestézia i.m. 10 €
anestézia i. v. 15 €
eutanázia (úkon) 10 € + prípravok
ošetrenie jednoduchej rany 10 €
chirurgické ošetrenie komplikovanej rany od 20 €
kastrácia kocúr (úkon) od 25 €
kastrácia mačka (úkon) od 35 €
kastrácia pes od 50 €
kastrácia suka od 80 €
cisársky rez (úkon) od 80 €
pomoc pri pôrode 20 €
hormonálna antikoncepcia od 10 € (podľa váhy)
operácia hernie u šteniat od 10 €